Touchscreen voor Ministerie van Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 3