Algemene voorwaarden narrowcasting

Voorwaarden

De volgende overeenkomst is tussen Duidluck en u (“klant”). Door het registratieproces te voltooien, gaat de klant ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst wanneer hij zich aanmeldt voor het Duidluck Narrowcasting Platform Lets Drag.

I. Servicebeschrijving

Duidluck host een online digital signage-toepassingsservice voor het uitzenden van content naar displays die zijn verbonden met het internet. Deze overeenkomst definieert de voorwaarden voor het gebruik van de Duidluck Narrowcasting service.

II. Eigendomsrechten

Duidluck verleent hierbij aan de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare toepassingsservice voor het enige doel van evaluatie tijdens een gratis proefperiode van maximaal 30 dagen. De klant erkent dat alle titels en rechten voor de geleverde software en diensten en alle intellectuele eigendommen die ermee verbonden zijn, het exclusieve eigendom zijn van Duidluck.

III. Gegevensverwerking

Duidluck kan gegevens bijhouden van:

• Naam en functie.

• Contactgegevens inclusief e-mailadres.

• Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses.

• Andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken en / of aanbiedingen (zoals de pagina’s op onze websites die u hebt bezocht).

De records worden voorgoed bewaard, tenzij de klant Duidluck schriftelijk vraagt om te worden vergeten (te worden verwijderd).

Duidluck kan de informatie die wij van de klant verzamelen gebruiken wanneer de klant zich registreert, een aankoop doet, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Duidluck, reageert op een enquête of marketingcommunicatie, surft op de websites of bepaalde andere site functies gebruikt op de volgende manieren en doeleinden:

• Interne administratie.

• Duidluck kan de informatie gebruiken om de producten en diensten van Duidluck te verbeteren.

• De gebruikerservaring personaliseren en Duidluck toelaten het type inhoud en productaanbiedingen te leveren waarin de klant het meest geïnteresseerd is.

• Duidluck in staat stellen de klant beter van dienst te zijn bij het beantwoorden van de klantenservice verzoeken van de klant.

• Van tijd tot tijd kan Duidluck de informatie van de klant ook gebruiken om contact op te nemen met de kant voor zijn bestelling, abonnement, marktonderzoek of andere producten, diensten en nieuws. Duidluck kan de informatie gebruiken om de website aan te passen aan de interesses van de klant.

IV. Veiligheid

Als gegevensbeheerder (zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG” – Verordening (EU) 2016/679), verbindt Duidluck zich ertoe ervoor te zorgen dat de informatie van de klant wordt beveiligd. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, heeft Duidluck geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die het online en offline verzamelt veilig te stellen en te beveiligen.

Voor elk AVG-probleem (persoonlijke gegevens) kunt u contact opnemen met Duidluck. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@duidluck.nl

V. Datacontroller en dataprocessor

Duidluck als gegevensbeheerder en gegevensverwerker is verplicht om:

• Stelt vertrouwelijkheidsverplichtingen op aan personen die bevoegd zijn om de persoonlijke gegevens te verwerken.

• Zorg voor de beveiliging van de persoonlijke gegevens.

• Retourneer of vernietig de persoonlijke gegevens aan het einde van de verwerkingsovereenkomst, tenzij dit verplicht is voor Duidluck zoals vermeld in clausule nr. III hierboven.

VI. Partner als gegevensverwerker

Indien de klant een partner van Duidluck (wederverkoper) wordt, verplicht de klant zich om:

• Verwerkt persoonlijke gegevens alleen op het Duidluck-systeem;

• Stelt vertrouwelijkheidsverplichtingen op aan personen die bevoegd zijn om de persoonlijke gegevens te verwerken.

• Zorg voor de beveiliging van de persoonlijke gegevens.

• Voldoen aan aanvullende regels die de benoeming van sub-processoren beperken.

• Help Duidluck om te voldoen aan de rechten van betrokkenen.

• Help Duidluck om te voldoen aan de vereisten voor gegevensbeveiliging.

• Retourneer of vernietig de persoonlijke gegevens aan het einde van de verwerkingsovereenkomst, tenzij dit is vereist voor de klant zoals vermeld in clausule nr. III hierboven.

• Geef Duidluck alle informatie die Duidluck nodig heeft om naleving aan AVG aan te tonen.

• Breng Duidluck onmiddellijk op de hoogte als het van mening is dat instructies van Duidluck onwettig zijn.

VII. Beperkte aansprakelijkheid

De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de Duidluck-applicatie uitsluitend op eigen risico van de klant is. Noch Duidluck, haar werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, externe informatieverstrekkers, wederverkopers en dergelijke garanderen dat de Duidluck-service niet zal worden onderbroken of vrij van fouten zal zijn; evenmin geven zij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst of met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie of dienst die zich in Duidluck bevindt of verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst.

In geen geval, inclusief nalatigheid, zullen Duidluck, haar kantoren, agenten of iemand anders die betrokken is bij het maken, produceren of distribueren van Digital Signage-service aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of vervolgschade die voortkomt uit het gebruik of onvermogen om de Duidluck-service te gebruiken; of die het gevolg is van fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden, fouten, defecten, vertragingen in de werking of verzending

 • Audiovisueel

  Wij richten uw ruimte professioneel in. Met touchscreens, displays, audio en led-verlichting, of het nu om vergaderzalen, presentatieruimtes of klaslokalen gaat.

 • ICT & Development

  Iedere ruimte en iedere wens kent zijn eigen uitdagingen. Wij denken in ideeën en oplossingen, op maat. Op het snijvlak van hardware, software, ICT en telefonie.

 • Service

  Ontzorgen, daar zijn we goed in. Bekijk onze verschillende service-abonnementen. Altijd goed werkende apparatuur en direct service als het mis gaat.

 • Branches

  Onderwijs digitaliseert, collaboration wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven, de flip-over wordt een app. Iedere branche heeft profijt van onze audiovisuele oplossingen.